SKOT

  • Jalovice SALERS s POP z ekologického chovu - stáří 20 měsíců
  • Zástav býčků a jalovic z ekologického chovu - stáří 10 měsíců